Hypnotisch taalgebruik

Veel mensen denken dat hypnotiseren een speciale gave is, die alleen voor sommigen is weggelegd. Het tegendeel is het geval. Hypnotiseren, oftewel iemand in trance brengen, is een vaardigheid die je kunt leren.
 
Moderne psychotherapie en coaching is gebaseerd op vertrouwen en samenwerking. De therapeut of coach stelt vragen, geeft suggesties en past interventies toe, maar uiteindelijk is het de cliënt zelf die verandert. Als de cliënt niet meewerkt verandert er niets, nietwaar?
Ware woorden van de Griekse filosoof Aristoteles. Veel mensen beschouwen twijfel als een probleem. Dat is het ook wanneer twijfel berust op angst. Sommige mensen twijfelen voortdurend en zijn bang om te kiezen, te beslissen of te handelen. In dat geval is het goed om je twijfels te overwinnen en vertrouwen te ontwikkelen, zodat je knopen kunt doorhakken en stappen kunt zetten.
“You have the right to remain silent”. Dit is een zin die politieagenten in Amerika zeggen tegen mensen die ze arresteren. In zekere zin geldt dit ook in therapie en coaching. Je cliënten worden natuurlijk niet gearresteerd (integendeel: ze worden juist bevrijd), maar ze hebben het recht te zwijgen.
In een vorige blog vertelde ik hoe de toestemming of het verzoek om dingen te verzwijgen er juist toe kan leiden dat een cliënt dingen wil delen. Maar het werkt niet altijd. Soms blijft de cliënt bij de wens om belangrijke aspecten van het probleem voor zichzelf te houden.
Sommige coaches en therapeuten zien ertegen op om een collega als cliënt aan te nemen. Eerlijk gezegd liep ik hier in mijn beginjaren zelf ook tegenaan. Ik kan me de spanning nog herinneren toen zich voor het eerst een klinisch psycholoog aanmeldde voor hypnotherapie.
Moderne psychotherapie en coaching is gebaseerd op vertrouwen en samenwerking. De therapeut of coach stelt vragen, geeft suggesties en past interventies toe, maar uiteindelijk is het de cliënt zelf die verandert. Als de cliënt niet meewerkt verandert er niets, nietwaar?
Veel mensen denken dat hypnotiseren een speciale gave is, die alleen voor sommigen is weggelegd. Het tegendeel is het geval. Hypnotiseren, oftewel iemand in trance brengen, is een vaardigheid die je kunt leren.
Ware woorden van de Griekse filosoof Aristoteles. Veel mensen beschouwen twijfel als een probleem. Dat is het ook wanneer twijfel berust op angst. Sommige mensen twijfelen voortdurend en zijn bang om te kiezen, te beslissen of te handelen. In dat geval is het goed om je twijfels te overwinnen en vertrouwen te ontwikkelen, zodat je knopen kunt doorhakken en stappen kunt zetten.
Veel cliënten in mijn praktijk kampen met belemmerende overtuigingen. Ze geloven dingen over zichzelf, anderen of de wereld die hun succes, gezondheid of geluk in de weg staan. Deze overtuigingen kunnen zeer hardnekkig zijn of, anders gezegd: cliënten hebben de neiging zich eraan vast te houden.
In een vorige blog vertelde ik hoe de toestemming of het verzoek om dingen te verzwijgen er juist toe kan leiden dat een cliënt dingen wil delen. Maar het werkt niet altijd. Soms blijft de cliënt bij de wens om belangrijke aspecten van het probleem voor zichzelf te houden.