Een echte conversatie omvat altijd een uitnodiging aan de ander om zichzelf te laten
zien en jou te zeggen wie
hij is en wat hij wil. 

David Whyte

Trainingen

Gratis Webinar Eriksoniaanse Hypnotherapie
Inhoud en data

Masterclass: 
De 4 dimensies van hypnotisch taalgebruik
Inhoud, prijs en data

Jaaropleiding Ericksoniaanse Hypnotherapie
Inhoud, prijs en data

Wat is conversationele hypnose

Bij het woord hypnose denken de meeste mensen aan een ritueel waarmee iemand in trance wordt gebracht, zoals visualisatie, oogfixatie of handlevitatie. 

Bij conversationele hypnose is dat anders. Er is geen ritueel met een duidelijk begin of eind. De hypnose begint vaak met een gewoon gesprek en gaat dan ongemerkt over in een hypnotische conversatie. De hypnotherapeut gebruikt steeds meer  hypnotische taalpatronen en de cliënt raakt toenemend gefocussed op de hypnotherapeut en op zijn of haar innerlijke beleving. Er ontstaan ongemerkt mini-trances, meestal met de ogen open. 

Conversationele hypnose  is een vorm van multi-level-communicatie, waarbij je:

  • de  bewuste ratio van de cliënt bezighoudt, afleidt of in verwarring brengt
  • de onbewuste geest van de cliënt helpt, stimuleert of overtuigt  

Hierbij spelen niet alleen woorden een rol. Ritme, intonatie en lichaamstaal zijn minstens zo belangrijk. Houding, gebaren en gezichtsexpressies van de coach of therapeut zeggen soms meer dan woorden. Het subtiel markeren van bepaalde woorden of zinsdelen laat deze doordringen tot het onbewuste en daar hun werk doen.  

Toepassingsmogelijkheden

De toepassing van conversationele hypnose strekt zich veel verder uit dan (hypno)therapie. Het wordt gebruikt bij coaching, mediation, training en management en kan worden ingezet in de zorg, het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. Overal waar je mensen wilt helpen of helen, trainen of instrueren, leiden of begeleiden, is conversationele hypnose een krachtig instrument. Het kan worden toegepast bij individuen, stellen en groepen.

Wat zijn de voordelen

Het voordeel van conversationele ten opzichte van rituele hypnose hypnose is dat angst of vooroordelen omtrent hypnose worden het vermeden. Er vindt immers geen formele hypnose plaats. Een ander voordeel is dat het in elke context kan worden ingezet, terwijl rituele hypnose gebonden is aan hypnotherapie of showhypnose.

Het voordeel van conversationele hypnose boven andere professionele communicatie is dat de controlerende ratio wordt omzeild en de boodschap rechtstreeks naar het onbewuste gaat. Het onbewuste is het deel van de geest waar cruciale beslissingen worden genomen en ingrijpende veranderingen plaatsvinden.

Wat is het verschil met indirecte hypnose?

Conversationele hypnose en indirecte hypnose hebben veel met elkaar te maken, maar zijn niet helemaal hetzelfde. Conversationele  hypnose duidt op het kader waarin hypnose wordt toegepast: de conversatie. Deze conversatie bestaat vooral uit indirecte suggesties, maar kan ook directe vormen van communicatie omvatten. 

Indirecte hypnose duidt op de communicatievorm die wordt gebruik: indirecte suggestie. Deze vorm kan in conversationele en in rituele hypnose worden toegepast. 

De Ericksoniaanse hypnotherapie omvat zowel het conversationele als het indirecte aspect van hypnose.