Help, ik kom niet bij mijn gevoel?

Ben jij coach, therapeut of psycholoog en heb je soms cliënten die maar in hun hoofd blijven zitten en niet bij hun gevoel kunnen?

Ik loop er regelmatig tegenaan. Vroeger worstelde ik daar mee. Soms hoorde ik mezelf zeggen “Je denkt dus …, maar wat voel je?” Het woordje maar is eigenlijk een veroordeling of afwijzing van ‘het denken’ van de cliënt en de vraag helpt vaak niet. Als je dit herhaaldelijk zo vraagt, kan de cliënt zelfs het gevoel krijgen dat hij iets verkeerd doet. Al snel leerde ik het maar door en te vervangen, wat natuurlijk veel beter is, maar toch bleef het voor sommige cliënten erg lastig.

In de Ericksoniaanse hypnotherapie vond ik de oplossing, in de vorm van twee communicatietechnieken: utilisatie en indirecte suggestie.

Utilisatie

Utiliseren betekent gebruiken in het voordeel van de cliënt. In dit geval houdt dat in dat je de neiging om te blijven denken utiliseert door deze voor te schrijven. Bijvoorbeeld door te zeggen:
Ik wil je vragen om nog even te blijven nadenken over dit thema.
Deze paradoxale zin doet twee dingen:

  • Het denken van de cliënt is positief gelabeld; hij werkt mee door te blijven denken.
  • De woorden nog even impliceren dat het denken zo meteen ophoudt.

Soms is dit al genoeg om de cliënt uit het denken te krijgen.

Indirecte suggestie

Soms is het voorschrijven van ‘het denken’ niet genoeg en is ook de tweede techniek nodig; indirecte suggestie van de gewenste toestand (voelen). Indirect betekent dat je de boodschap verpakt en impliceert. In plaats van de directe suggestie ‘ga naar je gevoelens’ zeg je bijvoorbeeld:
Ik ben benieuwd wat je zo meteen gaat voelen.
De zinsnede ‘Ik ben benieuwd’ is de verpakking die de bewuste geest bezighoudt. De eigenlijke suggestie ‘je gaat zo meteen iets voelen’ floept zo ongehinderd naar het onbewuste. Dit wordt nog versterkt door het woordje wat, omdat dat impliceert namelijk dat de client iets gaat voelen. Net zoals de vraag ‘Wat ga je kopen?’ impliceert dat je iets gaat kopen. De bewuste geest pikt implicaties meestal niet op, het onbewuste wel!

Kortom, twee elegante en effectieve manier om iemand te helpen bij zijn gevoel te komen.

Ik ben benieuwd hoe je de informatie in deze blog gaat toepassen 😊

Wil je veel meer weten over utilisatie, indirecte suggestie, implicatie al die andere fascinerende aspecten van Ericksoniaanse hypnotherapie? Meld je dan aan voor het gratis webinar of de tweedaagse live-training Ericksoniaanse hypnotherapie