Jumbo.

Laatst deed ik even snel boodschappen bij de Jumbo. Ik had nog veel te doen die dag. Binnen 2 minuten had ik alles wat ik nodig had en haastte ik me naar een kassa waar maar één klant stond. Helaas, verkeerd gegokt. De klant voor mij was een oudere dame die bezig was haar spullen in te pakken (heel langzaam), terwijl ze nog niet had betaald. Ik voelde een lichte irritatie opkomen: hier heb ik geen tijd voor! Ik verzocht haar ‘vriendelijk’ eerst te betalen, maar helaas. Zij keek me aan en zei “dan moet ik nog steeds alles inpakken“ en ging rustig door. Ik stond op het punt om haar logica onderuit te halen en haar de les te lezen, maar floot mezelf terug.  

Ik liet mijn oordeel vallen en besloot begrip te tonen. Ik dacht: “misschien kan ze de snelheid en complexiteit van de maatschappij niet meer volgen en doet ze dingen op háár manier. ” 

Door me in te leven in haar situatie verdween mijn irritatie. Ik begon compassie voor haar te voelen. Dit gebeurde allemaal in de 3 minuten dat zij haar boodschappen inpakte. Met een korte vertraging en een vredig gevoel stapte ik naar buiten. 

Het spanningsveld tussen oordelen en inleven kom ik ook op een andere manier in mijn werk tegen. 

Als therapeut of coach, ben ik opgeleid om niet te (ver)oordelen. Het risico zit hem dan ook meer in subtiele beoordelingen met een professioneel karakter. Bijvoorbeeld, de cliënt: 

–        blijft maar in zijn hoofd zitten

–        houdt controle 

–        biedt weerstand

–        wil niet veranderen 

–        houdt vast aan ziektewinst

De vraag bij dit soort beoordelingen is niet of ze waar zijn, maar of ze stroken met de ervaring van de cliënt. Zelfs een officiële diagnose is een vorm van beoordeling. Deze strookt vaak niet met de beleving van de cliënt en is ook niet altijd behulpzaam. De cliënt ís niet de categorie waarin hij geplaatst wordt!

De Ericksoniaanse hypnotherapie biedt je een krachtig alternatief voor beoordelen en diagnosticeren, namelijk inleven en utiliseren

–        Inleven betekent de achtergrond, de innerlijke beleving en het wereldbeeld van de cliënt grondig leren kennen.

–        Utiliseren betekent alles wat de cliënt inbrengt, positief of negatief, benutten voor verwerking, verandering en groei

Met deze twee elementen vervalt elk oordeel en ontstaat vanzelf compassie. De cliënt voelt zich begrepen en durft zich te laten zien, niet alleen in zijn kwetsbaarheid maar ook in zijn grootste kracht.