Wat als confronteren niet werkt?

Therapeuten en coaches confronteren hun cliënten vaak met hun irrationele gedachten of hun dysfunctionele gedrag. Het idee hierbij is dat confronteren leidt tot bewustwording en dat bewustwording leidt tot verandering. Als dat werkt is dat natuurlijk prima. Maar wat als confronteren niet werkt? Wat is dan het alternatief?

Als je als coach, therapeut of psycholoog al jaren werkt met respectvolle confrontatie ben je daar waarschijnlijk goed in geworden. Misschien ga je ervan uit dat confrontatie en bewustwording noodzakelijk zijn voor verandering. Sommige cliënten hebben echter weerstand tegen confrontaties en negeren of ontwijken confronterende vragen/opmerkingen. Doorgaan met confronteren kan dan averechts werken en steeds meer weerstand oproepen. In het ergste geval haakt de cliënt af om verdere confrontaties te vermijden. Je kunt dan natuurlijk concluderen dat je cliënt niet wil veranderen of daar nog niet aan toe is, maar mijns inziens klopt deze conclusie niet. Soms is er een fundamenteel andere manier nodig om aan te sluiten bij de beleving van de cliënt en tot verandering te komen.  

De Ericksoniaanse hypnotherapie biedt je deze andere manier van werken: utiliseren. Hierbij wordt een dysfunctioneel gedrag van cliënt volledig geaccepteerd en benut (geütiliseerd) waardoor het zichzelf opheft. Confrontatie is dan niet nodig en bewustwording is een resultaat van verandering, geen voorwaarde voor verandering.

Ericksoniaanse hypnotherapie is in zekere zin vergelijkbaar met Aikido. In deze vechtsport wordt de aanval van een tegenstander niet afgeweerd, maar omgebogen (geütiliseerd), waardoor de aanval zichzelf ontkracht.

Wil je meer weten over de kunst van utilisatie? Klik dan hier om het boek De schatkamer van het onbewuste te bestellen of hier om je aan te melden voor het gratis webinar Ericksoniaanse hypnotherapie.